Visit Norway

Hvordan vi hjalp Visit Norway med å få flere mennesker til å betrakte Norge som en attraktiv feriedestinasjon.

Hva tenker du på når du hører ferie i Norge?

Mange tenker at Norge er et dyrt land å feriere i, men Norge er så mye mer enn det. Ikke minst et land med et fantastisk landskap og gir muligheten for et stort utvalg av ulike naturopplevelser og aktiviteter både på vinterstid og sommerstid

Ved å bygge opp en digital kampanje som blant annet bestod av en redaksjonell kampanjeside lykkes N365 Group å inspirere 300 000 lesere og skape økt oppmerksomhet rundt Norge som en fantastisk vinterdestinasjon.

 

Resultatet?

I en spørreundersøkelse svarte 55% at de har blitt mer interessert i å planlegge en vinterferie i Norge.

Elinor Eriksson, Senior rådgiver, Innovasjon Norge:

«Vi ser at samarbeidet med N365 Group har gitt oss et bra resultat både for oss og våre partnere. Arbeidsprosessen har vært veldig smidig og vi ser frem til flere gode samarbeid i forbindelse med nye prosjekter».

About us
What we do