Om osFinland

Uusi markkinointikumppani toi toivottua tehoa Dynamin markkinointiin: ”N365 on huippuammattilaisia täynnä“

Vuonna 2021 perustettu Dynami on kosmetiikka-alan maahantuontiyritys. Yritys tuo maahan kahta premium-brändiä: Darphin & Payot. Yritys oli miettinyt markkinointistrategian päivittämistä ja uusien ratkaisujen implementoimista. Kun N365 Group otti yhteyttä Dynamiin, päätettiin etäpalaveri sopia nopealla aikataululla.

Dynami oli toteuttanut markkinointia aiemmin kotimaisen markkinointitoimiston kanssa, mutta toivoi markkinointiin uudenlaista tehoa. N365 Groupilla puolestaan oli vuosien kokemus työskentelystä kauneus- ja kosmetiikka-alalla toimivien yritysten kanssa.

Jo ensimmäisissä tapaamisissa kävi ilmi, että yhteistyön aloittaminen N365 Groupin kanssa saattaisi tarjota ratkaisuja tiedostettuihin ongelmiin.

– Meillä oli toiveita ja N365:lla selvästi kiinnostusta, sekä positiivista ja tekevää asennetta. Saimme heti ehdotelman minkälaisilla toimilla maahantuonnin sarjojamme sekä omaa maahantuonnin brändiämme voisi lähteä kehittämään ja tuomaan paremmin esille. Ensi metreistä lähtien meistä tuntui, että olemme osaavissa käsissä ja että meidän toiveemme kuultiin, kertoo Dynamin markkinoinnista ja koulutuksesta vastaava Sari Katara.

Monipuolisella sisällöllä uutta tehoa markkinointiin

Ensimmäisissä tapaamisissa kartoitettiin Dynamin aiemmin toteuttamat markkinointitoimenpiteet, nykyinen tilanne sekä tavoitteet niin pitkällä kuin lyhyemmälläkin aikajänteellä.

Keskustelujen pohjalta N365 Group laati markkinointisuunnitelman, jonka avulla pystyttäisiin kasvattamaan Dynamin bränditunnettuutta, mutta myös kertomaan yrityksen edustamista brändeistä monipuolisesti ja mielenkiintoisesti.

Datan kerääminen ja hyödyntäminen, sekä monipuolisen sisällön luominen eri kohderyhmille tulisivat olemaan markkinoinnin keskiössä. N365 Group ehdotti uudenlaisen artikkelituotannon käynnistämistä. Artikkelit implementoitaisiin osaksi Dynamin blogia ja niihin lähdettäisiin ajamaan liikennettä sosiaalisen median kautta. Uudenlainen asiakaspolku mahdollistaisi useampien konversiopisteiden luomisen ja näin ollen datan monipuolisemman käytön.

Tulokset puhuvat puolestaan

Kun artikkelit valmistuivat N365 Groupin toimesta, implementoitiin ne Dynamin blogiin. Tämän jälkeen liikennettä ryhdyttiin ajamaan artikkeleihin Metan kanavista maksettua mainontaa käyttäen.

Dataa hyödyntämällä ja sisältöä jatkuvasti optimoimalla pystyttiin varmistumaan siitä, että käytössä oleva markkinointibudjetti käytettiin parhaiten performoiviin sisältöihin. Tämä näkyi myös tuloksissa.

N365 Groupin ollessa vastuussa Dynamin markkinoinnista CPC (cost-per-click) laski 77 prosenttia, kun tuloksia verrattiin samana vuonna tehtyihin aiempiin markkinointikampanjoihin. Kehitys oli vieläkin suurempaa, kun tarkasteltiin CTR-prosenttia linkin klikkauksien suhteen. CTR-prosentti kasvoi huimat 1650 prosenttia samana vuonna toteutettuihin kampanjoihin verrattuna.

Dynami oli erittäin tyytyväinen tuloksiin, mutta myös N365 Groupin tapaan työskennellä.

– Yritys on huippuammattilaisia täynnä. Kommunikointi on nopeaa sekä mutkatonta. Koemme, että saimme aina nopeat vastaukset mihin tahansa kysymykseemme.

Myös N365 Groupin tapa raportoida markkinoinnin tuloksista ja kehityksestä sai Dynamilta kiitosta.

– Yhteydenpito oli N365:n puolelta tiivistä jo ennen markkinoinnin aloittamista. Viikoittaisten raporttien avulla meitä tiedotettiin koko ajan kampanjan toimivuudesta, tavoittavuudesta ja mahdollisista muutoksista matkan varrella. Emme kokeneet, että meitä jätettiin ns. tyhjän päälle missään vaiheessa. Aikataulut pitivät aina!

Vastuutuottajana toiminut Ville Castrén on Dynamin Sari Kataran kanssa samoilla linjoilla – yhteinen sävel löytyi nopeasti.

– Meillä oli Dynamin kanssa heti alusta alkaen selkeä näkemys siitä, miten markkinoinnin toimenpiteitä lähdetään kehittämään. Työskentely heidän kanssaan on ollut todella antoisaa ja kommunikointi on pelannut loistavasti matkan aikana. Näillä eväillä on saatu selkeästi parempia tuloksia aiempaan verrattuna.

N365 Group jatkaa Dynamin markkinoinnin kehittämistä ja molempien osapuolien tavoitteena on pitkäaikainen kumppanuus, sekä liiketoimintojen kasvattaminen.

Jos haluat kuulla lisää N365 Gropin markkinointiratkaisuista, tai mielessäsi on markkinoinnillisia haasteita, ota yhteyttä N365 Suomen maajohtajaan Juhani Jahnukaiseen: [email protected] tai täytä alla oleva yhteytietolomake.