Så fungerar Google Ads

Vad är Google Ads?

Kortfattat kan man beskriva Google Ads, tidigare kallat Google AdWords, som Googles system för att visa annonser i bland annat Googles sökresultat. Genom att annonsera med Google Ads kan du nå potentiella kunder som söker efter specifika nyckelord, produkter eller tjänster.

Precis som för de flesta annonsverktyg där ute finns många olika styrningsmöjligheter. Det går exempelvis att styra dina annonser baserat på plats, språk, enhet, tid på dygnet och målgrupp. Både mät- och rapporteringsfunktionerna i Google Ads är effektiva så att du enkelt kan analysera dina annonsers resultat.

Med tanke på hur vi människor använder Google, där vi googlar för att få svar på en fråga eller för att hitta ett företag eller en produkt, är Google Ads speciellt effektivt för de som vill bedriva försäljning. För att prata marknadsföringsspråk så befinner sig Google Ads långt ner i tratten.

Hur kommer man igång med Google Ads?

I teorin är Google Ads relativt enkelt att förstå och starta upp. Men i praktiken kräver det en del kunskap om marknadsföring för att få ut maximal effekt på din investering.

För att komma igång måste du först skapa ett Google-konto eller använda ett befintligt. I nästa steg börjar det praktiska arbetet med att göra en sökordsanalys, sätta upp en kampanjstruktur och ta fram annonser. Sedan gäller det att löpande optimera och analysera kampanjen för att säkerställa att resultaten lever upp till dina förväntningar.

Används Google Ads på rätt sätt kan det vara en oerhört effektiv marknadsföringskanal, i synnerhet för de som vill generera konvertering. Men många kan uppleva att systemet är alltför komplicerat att förstå, alternativt att man saknar tiden till att jobba effektivt med kanalen. Då kan det vara smart att anlita en byrå eller expert specialiserad på Google Ads. Då kan du få hjälp med både uppsättning, produktion och analysarbete.

Så jobbar N365 med Google Ads

  1. N365 är Google Partner

    N365 är Google Partner

    Tillsammans med er sätter vi upp ramarna för kampanjen: vad är syftet med er närvaro och vilka mål vill ni uppnå. Era KPI:er helt enkelt.

  2.  I nästa steg sätter vi igång produktionsfasen. Vi gör en sökordsanalys, bygger en kampanjstruktur, tar fram annonser och ser till att mätningen fungerar som den ska.
  3.  Inom två veckor från vårt första möte kan er Google Ads-kampanj vara live. Nu börjar också den mest intensiva fasen för oss där vi dagligen optimerar kampanjen för att säkerställa att den levererar enligt era uppsatta mål. Vi optimerar såväl sökord som annonser,  och tar löpande fram nya annonser och sökord utifrån det bäst presterande materialet.
  4. Varje vecka får ni rapporter kring hur er kampanj presterar och vid kampanjens slut levererar vi självklart också en matig rapport full med insikter och förslag på hur vi smartast går vidare.

🔍 N365 är Google Partner. Läs mer om hur ditt företag kan dra nytta av ett samarbete med N365.

Vill ditt företag komma igång med Google Ads eller förbättra er nuvarande strategi? Boka in en kostnadsfri konsultation med N365 här under 👇