Så funkar annonsering på TikTok

Varför annonsera på TikTok?

TikTok hette från början Musical.ly, men efter en sammanslagning bytte plattformen namn till TikTok. Sedan dess har kanalen vuxit i rekordfart. Idag det ett av de mest populära sociala medierna i världen. Och Sverige är såklart inget undantag. 2023 stod TikTok för den största ökningen i andel användare, från 20 procent året innan till 24 procent (källa). Plattformen är extremt populär i de yngre målgrupperna – hela 64% av 00-talisterna uppger exempelvis att de använder plattformen minst en gång i veckan. Men även om TikTok är allra mest populär bland de allra yngsta så ökar användandet i alla generationer.

Men trots kanalens popularitet har annonsörer ännu inte upptäckt den i samma utsträckning som andra sociala medier. Detta medför stora möjligheter för marknadsförare. Detta då konkurrensen inte är lika stor, vilket exempelvis medför lägre CPM-priser. En annan fördel är att TikTok:s användare tittar på appen med ljud och med stort fokus, vilket öppnar för än fler kreativa annonslösningar än på många andra sociala medier.

Hur annonserar man på TikTok?

TikTok är fungerar utmärkt som annonskanal för såväl kampanjer med KPI:er inriktade på branding som kampanjer med fokus på konvertering. Med TikTok Ads Manager kan du bygga kampanjer och styra mot just de målgrupper som är aktuella för era mål.

TikTok

TikToks egna siffror visar att hela 75% av användarna är på plattformen för att bli underhållna, 42% använder appen för att upptäcka nya saker och 30% vill hålla sig uppdaterade kring nya trender. I TikToks Ads Manager kan du också få insikter kring olika målgruppers storlek. Till exempel baserat på intresse.

På TikTok finns ett flertal olika annonsformat och du har också möjlighet att samarbeta direkt med de olika kreatörerna som finns på plattformen. En metod som kan vara effektiv då kreatörerna inte sällan är väldigt uppdaterade kring trender och användarbeteenden på TikTok.

Så jobbar vi med TikTok

  1.  Tillsammans med er sätter vi ramarna för kampanjen: vad är syftet med er närvaro och vilka mål vill ni uppnå. Era KPI:er helt enkelt.
  2.  I nästa steg sätter vi igång produktionsfasen. Vi tar fram kreativt material anpassat för kanalen, ser till att mätningen fungerar som den ska och sätter upp de styrningar vi behöver.
  3.  Inom två veckor från vårt första möte kan kampanjen vara live på TikTok. Nu börjar också den mest intensiva fasen för oss där vi dagligen optimerar kampanjen för att säkerställa att den levererar enligt era uppsatta mål. Vi stänger annonser som inte levererar och producerar löpande nya annonser utifrån det bäst presterande materialet.
  4. Varje vecka får ni rapporter kring hur er kampanj presterar och vid kampanjens slut levererar vi självklart också en matig rapport full med insikter och förslag på hur vi smartast går vidare.

Behöver ditt företag hjälp med TikTok? Boka in en kostnadsfri konsultation här under 👇