Så fungerar Native advertising

Vad är Native advertising?

Med native advertising menas kommersiellt innehåll som smälter in i miljön där det är synligt. Inte sällan rör det sig om en redaktionell miljö där annonspuffar och annonsmärkta artiklar integreras i flödet med publicistens vanliga material. Innehållet produceras oftast av publicistens egen contentavdelning eller av en erfaren tredjepartsbyrå och har ofta en redaktionell ton.

Ditt varumärkesbudskap kommuniceras från en tredjepart och påminner ganska mycket om en nyhetsartikel. Skillnaden är att nativematerialet är annonsmärkt med ditt varumärke som avsändare. Nativematerial behöver dock inte nödvändigtvis vara i textform utan kan också göras som bild-, video- eller ljudinnehåll. Placeringen behöver inte heller vara hos en publicist, utan kan också ske på andra plattformar, exempelvis sociala medier.

Varför använda native advertising i mediamixen?

Native advertising har för många annonsörer blivit en naturlig del av mediamixen. Formatet är effektivt för annonsörer som vill få längre tid tillsammans med sin målgrupp. För att mäta hur bra ens kampanjinnehåll presterar tittar man ofta på mätvärden som CTR (klickfrekvens) eller lästid. Men det finns också vissa byråer som erbjuder native advertising där KPI:n, förutom ovan nämnda, är konvertering. Med konvertering menas till exempelvis försäljning av en produkt, fler prenumeranter till en tjänst eller leadgenerering för senare bearbetning. I dessa fall tittar man snarare på CPA (kostnad per förvärv) eller CPL (kostnad per lead).

Tack vare att nativeinnehåll är utformat för att smälta in i sin omgivning skapas en hög grad av trovärdighet. Sannolikheten att mottagaren intresserar sig för ditt material är dessutom högre än vid klassisk bannerannonsering. Enligt en undersökning som IAB hänvisar till, föredrar 70 procent av läsare som har interagerat med en native-artikel att fördjupa sin förståelse om produkten eller tjänsten genom nativeannonser jämfört med vanliga bannerannonser.

Så jobbar N365 med Native advertising

N365 har vunnit dubbla guld vid Native Advertising Awards

N365 har vunnit dubbla guld vid Native Advertising Awards

  1.  Tillsammans med er sätter vi ramarna för kampanjen: vad är syftet med er närvaro och vilka mål vill ni uppnå. Är lästid eller konvertering viktigast för er? Baserat på era önskemål rekommenderar vi därefter placering för er nativekampanj.
  2.  I nästa steg sätter vi igång produktionsfasen. Vi tar fram kreativt material anpassat för plattformen, ser till att mätningen fungerar som den ska och sätter upp de styrningar vi behöver.
  3.  Inom två veckor från vårt första möte kan kampanjen vara live i vald kanal. Nu börjar också den mest intensiva fasen för oss där vi dagligen optimerar kampanjen för att säkerställa att den levererar enligt era uppsatta mål. Vi stänger annonser som inte levererar och producerar löpande nya annonser utifrån det bäst presterande materialet.
  4. Varje vecka får ni rapporter kring hur er kampanj presterar och vid kampanjens slut levererar vi självklart också en matig rapport full med insikter och förslag på hur vi smartast går vidare.

Vill ditt företag testa native advertising eller förbättra er nuvarande strategi? Boka in en kostnadsfri konsultation med N365 här under 👇