Kund

Visit Britain logo

Metod

Digital native advertising och textproduktion

Kanal

Facebook

KPI

Räckvidd och engagemang

Strategi

Lyfta fram Storbritannien som resedestination för den skandinaviska publiken

Pulteney-bron i Bath, Storbritannien

VisitBritain valde N365 för en kampanj över tre marknader

VisitBritain letade efter en innehållspartner som kunde skriva inspirerande innehåll för den skandinaviska publiken.

N365 var den byrå som valdes för uppgiften och resultatet blev kampanjer i Sverige, Danmark och Norge.

“N365 har producerat mycket bra artiklar om Storbritannien som destination, vilket har resulterat i hög räckvidd, engagemang och faktiska bokningar”, säger Helena Hansen, marknads- och kommunikationsansvarig för Norden på VisitBritain.
Många skandinaver reser till Storbritannien, men majoriteten besöker endast London och de mest kända landmärkena, som Big Ben och Trafalgar Square.

VisitBritain vill att fler människor ska upptäcka andra saker som Storbritannien har att erbjuda och vill inspirera sina målgrupper med kvalitativt innehåll.

"Vi behöver en partner som vet hur man skriver intressanta artiklar anpassade för skandinaviska resenärer och som också ser till att det finns hög räckvidd och engagemang för det som produceras. N365 har visat sig uppfylla dessa behov mycket bra."
Helena Hansen, Marketing & Communications Manager Nordics at VisitBritain

Innan varje kampanjstart genomförde teamet på N365 research innan de föreslog vinklar som passar VisitBritains riktlinjer och målgrupper.

Materialet producerades på svenska, norska och danska för VisitBritains webbplatser. Distributionen skedde sedan via Facebook-annonsering.

"N365 är en fantastisk partner för oss. Det faktum att de är aktiva på alla tre skandinaviska marknaderna har verkligen underlättat för oss som vill synas samtidigt i Sverige, Norge och Danmark. N365 har tagit sig an våra uppdrag med stort intresse och engagemang."
Helena Hansen, Marketing & Communications Manager Nordics at VisitBritain

Behöver ni hjälp med en kampanj?

Kontakta oss