Så funkar LinkedIn-annonsering

Varför annonsera på LinkedIn?

Bland de stora sociala medierna är LinkedIn unikt. Plattformen är nämligen ett yrkesnätverk. Här hittar man företagssidor, yrkesverksamma personer och branschspecifika diskussionsgrupper. På LinkedIn kan du som företag dela uppdateringar från er verksamhet, men också på ett effektivt sätt rekrytera nya medarbetare. Kanalen är med andra ord perfekt för B2B-marknadsföring men också för rekrytering.

Data från Svenskarna och internet visar att Linkedin används mest av personer födda på 70-, 80 och 90-talet. Något fler 00-talister har börjat använda Linkedin år 2023, främst fler män. Rätt logiska siffror då det är dessa åldersgrupper som just nu befinner sig mitt i, eller i början av, sin yrkeskarriär.

Hur annonserar man på LinkedIn?

Annonsera på LinkedInMed LinkedIn Ads kan du på ett effektivt sätt sätta upp olika former av kampanjer baserat på din KPI. Det kan exempelvis handla om att ni söker nya medarbetare till företaget, att ni vill stärka er varumärkeskännedom eller att ni vill samla in leads till ett nyhetsbrev, ett webinarium eller ett evenemang.

Det går också utmärkt att göra specifika styrningar  baserat på målgrupp med LinkedIn Ads. Du kan exempelvis styra på bransch, jobbtitel, senioritet eller företagsstorlek.

Så jobbar N365 med LinkedIn

  1.  Tillsammans med er sätter vi ramarna för kampanjen: vad är syftet med er närvaro på plattformen och vilka mål vill ni uppnå. Era KPI:er helt enkelt. N365 kan hjälpa till med såväl innehållsproduktion som medieköp på LinkedIn.
  2.  I nästa steg sätter vi igång produktionsfasen. Vi tar fram kreativt material anpassat för kanalen eller använder ert befintliga material, ser till att mätningen fungerar som den ska och sätter upp de styrningar vi behöver.
  3.  Inom två veckor från vårt första möte kan kampanjen vara live. Nu börjar också den mest intensiva fasen för oss där vi dagligen optimerar kampanjen för att säkerställa att den levererar enligt era uppsatta mål. Vi stänger annonser och styrningar som inte levererar och anpassar nya annonser utifrån det bäst presterande materialet.
  4. Varje vecka får ni rapporter kring hur er kampanj presterar och vid kampanjens slut levererar vi självklart också en matig rapport full med insikter och förslag på hur vi smartast går vidare.

Behöver ditt företag hjälp med annonsering på LinkedIn? Boka in en kostnadsfri konsultation här under 👇